Zorg Haven woongroep

Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam-Hillegersberg, Dordrecht, Barendrecht

Home

De woonzorgvoorzieningen zijn ontstaan uit een particulier initiatief van Ronald en Marieke Oostlander, beide met veel ervaring in de ouderenzorg. De particuliere woonzorgvoorzieningen zijn kleinschalig en gevestigd op unieke locaties. De visie is dat de eigen leefstijl en gewoonten van thuis zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Persoonlijke aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid zijn kenmerken die vanzelfsprekend zijn binnen de organisatie. Door de kleinschaligheid kunnen wij dit ook werkelijk waar maken.

De Zorg Haven woongroep bestaat uit 5 locaties te weten:
Woonzorgvoorziening Oude Haven te Vlaardingen, Woonzorgvoorziening Nieuwe Haven te Schiedam en Woonzorgvoorziening Berghse Haven te Rotterdam-Hillegersberg, Woonzorgvoorziening Buyten Haven te Dordrecht en Woonzorgvoorziening Parck Haven te Barendrecht.

Mocht u één van deze sites willen bezoeken, dan kunt u boven aan deze pagina op de desbetreffende locatie klikken. De gevraagde site verschijnt dan in beeld.

Laatste nieuws

    Opendag buytenhaven

    Op 16 januari 2016 is er in de locatie Buyten Haven een opendag van 11.00 tot 15.30. de locatie Buyten Haven zal vanaf 18 januari zijn deuren openen

    Nieuwe locaties

    de zorghavengroep is momenteel twee nieuwe locaties aan het ontwikkelen. In Dordrecht opent de zorghavengroep in januari 2016 de Buyten Haven. deze locatie gaat in januari 2016 open In