This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

De ZorgHavengroep en het Coronavirus
(UPDATE 9-8-2020)

Geplaatst op: 9 augustus 2020

In verband met de recente toename van het aantal besmettingen van het corona virus in Nederland vond afgelopen donderdag 6 augustus een persconferentie plaats. In navolging daarvan leek het ons een goed moment om een update te geven over de stand van zaken binnen de ZorgHavengroep met betrekking tot de maatregelen omtrent corona. Op dit moment, zijn er (nog) geen besmettingen binnen onze organisatie.

Zoals de overheid adviseert laten we onze bewoners en personeel ook bij milde klachten direct testen op het coronavirus. Op dit moment lopen we er tegenaan dat er in verband met drukte bij de GGD soms enige tijd overheen gaat voordat een bewoner daadwerkelijk de uitslag van de test krijgt. Wij doen er op het moment van een verdenking op corona alles aan om onze bewoners voorrang te laten verkrijgen bij de GGD. Want immers op het moment van een verdenking of test op corona moeten we maatregelen nemen tot de uitslag van de test bekend is. Dit betekent in veel gevallen dat er tijdelijk geen bezoek op betreffende locatie mogelijk is. Vandaar dat we aansturen op een vlotte afhandeling van de test.

In de maatschappij lijkt steeds minder draagvlak te zijn om de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Dit in acht nemende willen we nogmaals benadrukken dat we dit wél van onze bezoekers verwachten op het moment dat zij bij hun naaste op bezoek komen binnen één van de locaties van de ZorgHavengroep. Mocht blijken dat hier geen gehoor aan gegeven wordt, dan zal de betreffende persoon hierop worden aangesproken door een van onze medewerkers en gaan we er vanuit dat hij/zij de gegeven instructies opvolgt. Helaas hebben wij tot nu toe verschillende keren te maken gehad met agitatie en irritatie die sommige familieleden nu laten zien rondom de Corona afspraken.
Onze medewerkers doen dit enkel om de veiligheid van onze bewoners en henzelf te waarborgen. Alleen samen kunnen we voorkomen dat corona een van onze huizen binnenkomt en er bewoners ernstig ziek worden. Mochten we de terugkoppeling krijgen van teamleiders dat de 1.5m niet voldoende nageleefd wordt, zullen we als directie helaas over moeten gaan tot extra maatregelen. We hopen dat een ieder dan ook zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en dat dit niet nodig zal zijn.

Verder is er deze week in de media veel aandacht geweest voor ventilatiesystemen in verpleeghuizen. Hierover kunnen wij vermelden dat reeds in april wij al onze locaties hebben geïnventariseerd op eventuele risico’s wat betreft de manier van ventileren. Al onze locaties zijn voorzien van een gescheiden ventilatiesysteem voor schone en vuile lucht. Er vindt geen recirculatie van lucht plaats en daarmee brengt ons ventilatie systeem geen risico’s met zich mee.

Marieke & Ronald Oostlander
Directie ZorgHavengroep

Contact

Bent u benieuwd naar de beschikbaarheid van onze locaties of heeft u een andere vraag?

Neem vrijblijvend contact met ons op.